Stále více farem se zapojuje do současného fenoménu zvaného Agroturistika.