Nejslavnější aréna světa, s jejíž historií se nemohou srovnávat ani nejvyhlášenější fotbalové stadiony současnosti, stojí již skoro 2 000 let. Koloseum, monstrózní amfiteátr postavili Flaviovci v období největšího rozkvětu Římské říše. Byl kulisou nespočtu filmů a seriálů, ale málokterý ho zobrazoval správně. Ano, stále nevíme vše o této úžasné stavbě uprostřed Říma, jejíž věhlas se zrodil v krvi gladiátorů a nebohých zvířat. 

"Řím

Historie

Začátek výstavby je datován do roku 72 n. l. za vlády císaře Vespasiana, monstrum dokončil a otevřel jeho syn Titus o osm let později. Původní název, Flaviovský amfiteátr, odkazoval dynastii, kterou císaři založili – Flaviovci. Neměla dlouhého trvání, ale i tak nesmazatelně zapsali do historie. Přejmenování na Koloseum patrně proběhlo až ve středověku podle obrovské sochy císaře Nerona (Colosso di Nerone), která stála poblíž směrem k Foru.

V aréně bojovali proti sobě gladiátoři, vězni, váleční zajatci, otroci a zvířata. Některé zdroje uvádějí i inscenované námořní bitvy, ty proběhly ale spíše v jiných místech Říma. Proti běžnému povědomí, že většina gladiátorů v boji zemřela, je dle výzkumů skutečnost jiná. Pouze zřídka došlo k úmrtí bojovníků a v tom případě musel sponzor zaplatit majiteli kompenzace. Při slavnostech otevření Kolosea bylo ale během 100 dní zabito až 9 000 zvířat. Největší oslavy se uskutečnily až později, za vlády císaře Traiana, kterých se za 117 dní zúčastnilo až 9 000 gladiátorů a 10 000 zvířat.

Ke svému účelu sloužil amfiteátr pouze několik století. S pádem Římské říše skončila éra silných císařů, organizátorů her. Opuštěnou arénu občané postupně rozebírali na stavební materiál pro nové budovy. Využita byla také jako hřbitov, církevní budova, opevnění. Po skoro 2 000 bez údržby totálně zpustla a velkou ráno ji zasadilo i zemětřesení, kdy spadla část vnějšího prstence. Až v posledních letech prochází Koloseum důkladnými renovacemi financovanými státní i soukromou sférou. I díky tomu se pyšní poctou být jednou z celosvětově nejnavštěvovanějších památek a bylo zařazeno mezi sedm nových divů světa.

Konstrukce

Kapacitu amfiteátru odhadují historici nejčastěji v rozmezí 50 000 – 70 000 diváků, kteří měli přístup na místa určená podle jejich společenského postavení. Přestože „podívanou“ mohli sledovat všichni občané Říma, nejlepší místa vždy patřila nejvýznamnějším zástupcům říše.

Řím, Koloseum

Speciální místa uprostřed první řady: císař (severní oblouk) a vestálky (jižní)

První okruh (podium): senátoři

Druhý okruh (maenianum primum): význační občané města

Třetí okruh (maenianum secundum): měšťané – v první části bohatí, ve druhé chudí

Čtvrtý okruh (maenianum secundum in legneis): chudina, ženy a otroci

Podzemí (hypogeum) obsadili gladiátoři a zvířata čekající na své, někdy poslední „vystoupení“. Důmyslným systémem kladek a žebříků pro až neuvěřitelných 80 šachet organizátoři dopravovali účastníky a kulisy pro po krvi dychtící diváky. Dále mnoho tunelů spojovalo podzemí s okolím pro dovezení bojovníků a zvířat z okolních škol. Byly tak velké, že tudy procházeli i sloni. Zvláštní chodby měli navíc určeny pro císaře a vestálky, aby se při příchodu a odchovu nemuseli setkávat s ostatními občany.

Jak Koloseum navštívit?

Místo: Řím

Otevírací doba: od 8:30 do přibližně hodinu před západem slunce. Poslední vstup je možný hodinu před uzavřením.

Ubytujte se v centru Říma, procházky věčným městem si zapamatujete pro zbytek života a arénu snadno dosáhnete po svých. K dispozici máte i skvělé metro nebo autobusy, staví ze všech stran arény. S autem nevjíždějte do centra bez rezervace hotelu. Určitě použijte P+R parkoviště  podél trasy metra (celodenní za 1,5 €!) a dále pokračujte veřejnou dopravou. Parkování ve městě je drahé a špatně dostupné. A také nezapomeňte na ZTL zóny, tam nesmíte.

Doprava

Autobus: 75, 81, 85, 87, 117, 175, 204, 673 a další na Piazza Venezia.

Tramvaj: linka č. 3

Metro: B, stanice Colosseo.

Vstupenky

"<yoastmark

Vstupenky zakupte předem, jinak budete v horku čekat věčnost. Pokud jste na to ale zapomněli, jděte nejdříve na Forum Romanum a až následně Koloseum. Na Foru bude podstatně kratší fronta a lístek platí pro jednu návštěvu obou památek po dobu dvou dnů. U vstupu do arény se potom zařadíte do druhé, kratší fronty držitelů vstupenek.

Základní: 16 € 

Základní + aréna: 22 € 

Základní + podzemí: 22 €

Mládež z EU ve věku 18 – 25 let a učitelé z EU: 2 €

Volný vstup: děti do 18 let a každou první neděli v měsíci

Poplatek za rezervaci: 2 €

Online rezervace: CoopCulture

Se základní vstupenkou poznáte první a druhý prstenec. Za 6 € navíc Vás pustí do podzemní nebo na úroveň arény. Na jeden lístek můžete během dvou dnů navštívit 1 x Koloseum a 1 x Forum Romanum/Palatin. Toho určitě využijte, na fóru uvidíte daleko více z historie Říma. Také se obrňte trpělivostí, kapacita amfiteátru v jeden moment je 3 000 návštěvníků. Takže někdy budete čekat i s rezervovanou prohlídkou. Při vstupu prochází všichni důkladnou kontrolou. Objemnější zavazadla nepronesete a u sebe smíte mít pouze menší batohy.